måndag 4 juni 2012

VMA

Idag, den 4 juni, vid strax före kl.19.00, gick ett VMA, dvs. Viktigt meddelade till allmänheten i Halmstad. ett VMA om att dricksvattnet i olika delar av kommunen uppvisade ett klart förhöjt PH-värde. En förhöjning som kan innebära frätskador vid användandet.

saxat från P4-Halland 

Det jag funderar över hur lång tid det ska ta från första information till det att man får ut det till allmänheten? Vilka kanaler ska man använda för att nå så många som möjligt?
OM gemene man inte har tillgång till varken facebook eller twitter så kan mycket hinna att hända.Kl.18.51 går SOSab.se ut med sitt VMA på sin hemsida. kl.18.53 gick samma information ut till de som prenumererar på VMA-nyheter. 
Vid samma tidpunkt snurrar VMA-remsan i bild på tv4. 
SOSab publicerar informationen först 19.17 på twitter. Kl.19.00 fanns VMA:et publicerat på krisinformation.se
Hela tiden hänvisas till information på halmstad.se men den hemsidan kraschade rätt omgående. Och på halmstad.se, när man väl kommer in där, hänvisar man till P4-Halland, se foto ovan, som hänvisar till, ja, just det halmstad.se.

Ser hur nu kl. 20.15 hur boende och oroliga i Halmstad försöker hitta information om vad som gäller via facebook och twitter.

Jag hoppas verkligen att man tittar igenom hur man skött detta och gör en stor genomlysning av hur man spritt informationen och vad man ska ta för lärdom av detta.
Till saken hör att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb.se , ska ha kört ett testlarm i Sveriges radio  i samma veva som det riktiga VMA:et gick ut, vilket naturligtvis skapat ytterligare förvirring.Rörigt?
Ja, det tycker jag.
I alla fall jag vill veta om det är ok att det går till så här?


Ha det!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar