fredag 2 juli 2010

Barnahusetablering i Skaraborg


Awaz Karim, Agneta Berliner och jag skickade in en debattartikel tillsammans för ett par veckor sedan. Den har varit publicerad i NLT , Nya Lidköpings tidning tidigare men eftersom Falköpings tidning inte har någon nätbilaga så publicerar jag artikeln medan.

Glädjande att Barnahus etableras i Skaraborg & Skövde.Vi i Folkpartiet Liberalerna är glada att både Moderater och Socialdemokrater nu ställer sig bakom ett inrättande av Barnahus i Skaraborg med etablering i Skövde.


Detta är en idé och tanke som legat och grott sedan 2006 då Rädda Barnens grundidé fångades upp av liberaler, bland annat Agneta Berliner, i riksdagen som motionerade om ett riksomfattande inrättande av Barnahus.


Efter det har försöksverksamhet bedrivits på de sex orter som utsågs, Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Sundsvall och Umeå har Lunds universitet utrett och utvärderat försöksverksamheten. Barnahusens verksamhet på de 6 försökssorterna har permanentats och andra Barnahus har tillkommit, i Uppsala, Trollhättan, Lund, Västerås, Borlänge, Eskilstuna exempelvis.

Fler orter i Sverige befinner sig i uppstart av Barnahusverksamheter. Vilket vi liberaler finner mycket glädjande.


Barnahusverksamheten ska vara för de barn som drabbas av det allra värsta som ett barn kan utsättas för.


Barn som utsätts för brott kräver särskild uppmärksamhet och kompetens hos inblandade myndighetspersoner. Vid misstanke om övergrepp får många barn ändå inte den hjälp de har rätt till. När myndigheternas rutiner inte tar hänsyn till barnets bästa kan barnen traumatiseras. Barnen kan också bli hämmade så att de inte berättar om det de varit med om. Det är också viktigt att myndigheternas samarbete är samordnat.

När utredningar inte sker i tidsmässig fas med varandra och barnet slussas runt för att berätta sina historier onödigt många gånger kan det redan utsatta barnet bli ett offer för rättsprocessen.


Vi i Folkpartiet Liberalerna är glada att kommunförbundet i Skaraborg har fattat beslutet att tillsammans med berörda myndigheter och kommuner, inrätta en Barnahusverksamhet i Skaraborg med start senast under våren 2011.


Awaz Karim

Lidköping

Kandidat till regionfullmäktige för Folkpartiet Liberalerna Skaraborg

Västra Götaland östra valkrets


Maria Jern

Falköping

Kandidat till regionfullmäktige för Folkpartiet Liberalerna Skaraborg

Västra Götaland östra valkrets


Agneta Berliner

Riksdagsledamot för Folkpartiet LiberalernaSå blev det lite politik också i sommarsolen och den underbara värmen som vi så väl behöver..


Vi hörs!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar